Giỏ hàng

Peerapat

Peerapat Chemical Industry Co., Ltd. bắt đầu vào năm 1984 với 5 người đồng sáng lập là kỹ sư và nhà hóa học điều hành hoạt động kinh doanh hóa chất dưới tên Peerapat Chemical Ltd. với số vốn đăng ký chỉ 1,0 triệu baht. Công ty hàng đầu tại Thái Lan về hóa chất làm sạch.

Năm 2532 công ty tập trung vào kinh doanh giải pháp làm sạch. Nhấn mạnh tiềm năng phát triển thị trường của khách sạn và các nhà hàng,...  Có hơn 800 khách sạn hàng đầu tại Thái Lan là khách hàng chính và mở rộng sang các nước ASEAN. 

 Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (MAI)