Giỏ hàng

Sammic

SAMMIC được thành lập từ năm 1961, chuyên sản xuất các thiết bị chất lượng cho Dịch vụ ăn uống, nhà hàng và Khách sạn, thương mại và công nghiệp thực phẩm. Sammic luôn tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.