Giỏ hàng

3M

Từ năm 1902, 3M được thành lập và phát triển với hệ thống Công ty con tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các sản phẩm của 3M đã có mặt tại gần 200 quốc gia.